Szkolenia BHP

 • pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
 • pracowników na stanowiskach
 • inżynieryjno-technicznych
 • pracowników na stanowiskach robotniczych
 • pracowników administracyjno-biurowych

Nadzór i doradztwo

Oferujemy usługi z zakresu BHP, p.poż i pierwsza pomoc przedmedyczna:

 • szkolenia z ochrony przeciwpożarowej
 • szkolenia pierwszej pomocy
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej

Szkolenia e-learning

 • pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
 • pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
 • pracowników na stanowiskach robotniczych
 • pracowników administracyjno-biurowych

Pierwsza pomoc

 • Udzielenie pomocy ofierze Nagłego Zatrzymania Krążenia
 • obsługę Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED)
 • Postępowanie z nieprzytomnym, który ma zachowany oddech, w zależności od sytuacji