Szkolenie BHP

Przeprowadzamy następujące szkolenia dla:

 • pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
 • pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
 • pracowników na stanowiskach robotniczych
 • pracowników administracyjno-biurowych
 • szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.
 • Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Do każdego szkolenia wykorzystujemy:

 • najnowsze filmy video
 • prezentacje multimedialne
 • skrypty

Nasi szkoleniowcy to osoby z minimum 5 letnim doświadczeniem trenerskim z zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ochrony przeciwpożarowej. Szkolenia przeprowadzamy zarówno w siedzibie Państwa firmy, jak i w naszych zaprzyjaźnionych ośrodkach w centrum miast: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław. Każde szkolenie kończ się egzaminem oraz wydaniem stosownego, zgodnego z wymaganiami zaświadczenia.

Nadzór i doradztwo

Oferujemy usługi z zakresu bhp, p.poż i pierwsza pomoc przedmedyczna:

 • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych,
 • szkolenia z ochrony przeciwpożarowej
 • szkolenia pierwszej pomocy.
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • prowadzenie rejestru wypadków.
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (art. 226 Kodeksu Pracy).
 • zgłaszanie firm do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy.
 • uczestniczenie w pracach Komisji BHP w zakładzie pracy.
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy.
 • opracowywanie stanowiskowych instrukcji BHP.
 • doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy.
 • prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów.

Pierwsza pomoc

Oferujemy usługi z zakresu bhp, p.poż i pierwsza pomoc przedmedyczna:

 • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych,
 • szkolenia z ochrony przeciwpożarowej
 • szkolenia pierwszej pomocy.
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • prowadzenie rejestru wypadków.
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (art. 226 Kodeksu Pracy).
 • zgłaszanie firm do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy.
 • uczestniczenie w pracach Komisji BHP w zakładzie pracy.
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy.
 • opracowywanie stanowiskowych instrukcji BHP.
 • doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy.
 • prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów.